Зголемениот број на заразени работнички од КОВИД-19 од текстилните фабрики во Штип на што се должи и кои се последиците по здравјето на истите и работењето на компаниите

Зголемениот број на заразени работнички од КОВИД-19 од текстилните фабрики во Штип на што се должи и кои се последиците по здравјето на истите и работењето на компаниите

Зголемениот број на заразени работнички од КОВИД-19 од текстилните фабрики во Штип на што се должи и кои се последиците по здравјето на истите и работењето на компаниите
декември 28, 2021

Зголемениот број на заразени работнички од КОВИД-19 од текстилните фабрики во Штип
на што се должи и кои се последиците по здравјето на истите и работењето на компаниите

Проследете го видеото од

24 Анализа – Отворено студио – 08.06.2020

Анета Додевска
09.06.2020

гости: Ангел Димитров -претседател на Организација на работодавачи на Македонија и сопственик на текстилна конфекција и Кристина Ампова – „Гласен текстилец“

https://24.mk/details/otvoreno-studio-08-06-2020