Како да станете член на ОРМ?

КОНТАКТИРАЈ НЀ

КОИ СМЕ НИЕ

Организација на работодавачи
Организацијата на работодавачи претставува над 15 сектори, во кои се
вработени скоро 70 000 вработени во 1012 претпријатија од приватниот
сектор во Република Македонија. Вклученоста на ОРМ се однесува на
теми во интерс на работодавачот поврзани со образованието,
инфраструктура, општествена одговорност, безбедност и здравје при
работа, трудовата и социјална легислатива, оданочување,
инверстирање, казнена политика, кредитирање.

ПРИКАЖИ ПОВЕЌЕ

ЗА НАС

Нашата визија

НАШАТА ВИЗИЈА

Македонија да биде развиена и одржлива економија со квалитетна
берза на трудот и задоволни и мотивирани граѓани.

Нашата мисија

НАШАТА МИСИЈА

Креирање мерки и политики преку активно учество на
работодавачите и унапредување на социјалниот дијалог со сите
засегнати страни.

Основните цели и задачи

ОСНОВНИТЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Организацијата ги застапува интересите на работодавачите воопшто и
посебно во социјалното партнерство, да се грижи за развој и остварување
на правата и слободите на работодавачите, колективно договарање,
склучување и спроведување на Општиот колективен договор за
стопанство во Р.М и Колективни договори на ниво на дејности.

ИСТАКНАТИ ВЕСТИ

Прво национално истражување на плати, додатоци и надоместоци

конкурентнаПЛАТА Информациите добиени со спроведувањето на валидно истражување на плати, додатоци и надоместоци ќе ви помогне да добиете релевантни информации за цената на трудот за профили на вработени на конкретни работни позиции, со цел да го оптимизирате и воедно континуирано да ги надградувате и усовршуваат идните политики за развој на човечкиот капитал во организацијата. 1.   

Претседателката на Организацијата на работодавачи на Македонија Владанка Трајкоска дел од трипартитната делегација на 110-тата Меѓународна конференција на трудот во Женева

Министерката за труд и социјална политика, Јованка Тренчевска и претседателката на Организацијата на работодавачи на Македонија Владанка Трајкоска, заедно со претседателот на ССМ Дарко Димовски учествуваат на 110-тата Меѓународна конференција на трудот во Женева, Швајцарија, на највисокото тело за одлучување на Меѓународната организација на трудот, чијашто членка е и Република Северна Македонија. Делегацијата на Република

НАШИ АКТИВНОСТИ

alt alt

ЕКОНОМСКО-СОЦИЈАЛНИ СОВЕТИ

Економско-социјален совет на Република Македонија ... повеќе>>

alt alt

КОЛЕКТИВНО ПРЕГОВАРАЊЕ

Преговарање и склучување на колективните договори ... повеќе>>

alt alt

ЛОБИРАЊЕ

ОРМ ги застапува интересите на своите членови и ... повеќе>>

alt alt

УЧЕСТВО

Преговарање и склучување на колективните договори ... повеќе>>

alt alt

ИНТЕРНАЦИОНАЛНО ДЕЛУВАЊЕ

Како репрезентативна организација на работодавачи, ОРМ ... повеќе>>

alt alt

Публикации

... повеќе>>

БРЗА АПЛИКАЦИЈА ЗА ЗАЧЛЕНУВАЊЕ ВО ОРМ