Како да станете член на ОРМ?

КОНТАКТИРАЈ НЀ

КОИ СМЕ НИЕ

Организација на работодавачи
Организацијата на работодавачи на Македонија претставува над 15 сектори, во кои се вработени скоро 58 512 вработени во 2704 претпријатија од приватниот сектор во Република Македонија. Вклученоста на ОРМ се однесува на теми во интерс на работодавачот поврзани со образованието,инфраструктура, општествена одговорност, безбедност и здравје при работа, трудовата и социјална легислатива, оданочување,инверстирање, казнена политика, кредитирање.

ПРИКАЖИ ПОВЕЌЕ

ЗА НАС

Нашата визија

НАШАТА ВИЗИЈА

Македонија да биде развиена и одржлива економија со квалитетна
берза на трудот и задоволни и мотивирани граѓани.

Нашата мисија

НАШАТА МИСИЈА

Креирање мерки и политики преку активно учество на
работодавачите и унапредување на социјалниот дијалог со сите
засегнати страни.

Основните цели и задачи

ОСНОВНИТЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Организацијата ги застапува интересите на работодавачите воопшто и
посебно во социјалното партнерство,  се грижи за развој и остварување
на правата и слободите на работодавачите, колективно договарање,
склучување и спроведување на Општиот колективен договор за
стопанство во Р.М и Колективни договори на ниво на дејности.

ИСТАКНАТИ ВЕСТИ

Дигитална трансформација на пазарот на трудот: Меѓународен проект на социјални партнери за иднината на вработувањето

Европската економија се повеќе е под влијание на дигиталната трансформација која ги редефинира оперативните модели на бизнисот и пазарите на труд. Сепак, треба да признаеме дека процесот на дигитализација на компаниите зависи од богатството на земјата или регионот, а исто така и од нивната големина. Помалите компании имаат тенденција да бидат помалку дигитални што има

Втора национална работилница , дел од проектот „Иницирање активности за спроведување на Рамковниот договор за дигитализација на европските социјални партнери (ЕФАД)“ ,16.01.2024 година.

На втората работилница беше презентиран проектот ЕФАД а воедно беа претставени главните цели на проектот како и досегашните активности. Во рамките на оваа национална работилница беше презентиран и објаснет пред учесниците и Европскиот рамковен договор за дигитализација (ЕФАД).  Во рамките на оваа втора национална работилница беа презентирани и претходно направените 6 студии на случај вклучувајќи

ОГЛАС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ – ПРОЕКТЕН КООРДИНАТОР

Организацијата на работодавачи на Македонија– ОРМ  е единствена репрезентативна Организација на работодавачи од приватниот сектор, членка на Економско социјалниот совет на Владата на РСМ, која претставува над 15 сектори, во кои се вработени скоро 58 512 вработени во 2704 претпријатија од приватниот сектор во Република Македонија. Организацијата ги застапува интересите на работодавачите воопшто и посебно

НАШИ АКТИВНОСТИ

alt alt

ЕКОНОМСКО-СОЦИЈАЛНИ СОВЕТИ

Економско-социјален совет на Република Македонија ... повеќе>>

alt alt

КОЛЕКТИВНО ПРЕГОВАРАЊЕ

Преговарање и склучување на колективните договори ... повеќе>>

alt alt

ЛОБИРАЊЕ

ОРМ ги застапува интересите на своите членови и ... повеќе>>

alt alt

УЧЕСТВО

Преговарање и склучување на колективните договори ... повеќе>>

alt alt

ИНТЕРНАЦИОНАЛНО ДЕЛУВАЊЕ

Како репрезентативна организација на работодавачи, ОРМ ... повеќе>>

alt alt

Публикации

... повеќе>>

БРЗА АПЛИКАЦИЈА ЗА ЗАЧЛЕНУВАЊЕ ВО ОРМ