Структура

Структура

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОРМ

Владанка Трајкоска

  • Дипломиран економист
  • Доктор по економски науки
  • Управител на Раде Кончар-Сервис и поправки на електрични производи ДОО 
  • Претседател на Организацијата на работодавачи на Македонија и на Управниот одбор на ОРМ

ПРЕТЕДАТЕЛ НА СОБРАНИЕ НА ОРМ

Ангел Димитров

  • Дипломиран економист
  • Извршен директор на текстилната компанија АД „МОДА“ Св. Николе
  • Претседател на Собранието на Организацијата на работодавачи на Македонија.

ИЗВРШЕН ДИРЕКТОР

Светлана Ристовска – Антиќ

  • Дипломиран педагог

  • Извршен директор на Организацијата на работодавачи на Македонија.

ПОТПРЕТСЕДАТЕЛИ НА ОРМ

Љупчо Фармаковски

Потпретседател за регулатива,
колективно преговарање и
социјален дијалог

Весна Богдановска

Потпретседател за економски
прашања и бизнис опкружување

Анета Петровска – Русомароски

Потпретседател за стручно образование и едукација

УПРАВЕН ОДБОР

1. Владанка Трајковска Раде Кончар – сервис Скопје
2. Ангел Димитров Мода  Свети Николе
3. Анета Петровска-Русомарски ЕВН Скопје
4. Елена Спиреска Фершпед – а.д
5. Ѓорѓи Петрушев Млекара Битола
6. Бети Саздовска Содиќ НЛБ Тутунска банка
7. Весна Богдановска Осигурување Македонија  а.д- Vienna Insur. Group
8. Ирена Јакимовска Комфи Ангел Прилеп
9. Сања Даутовска Рамстор
10. Слободан Ивановски БИМ Свети Николе
11. Томе Петковски Агроплод Ресен
12. Лидија Рибарска Тутунски комбинат Прилеп
13. Кире Ицев Алкалоид
14. Билјана Талевска ЗАПОВИМ
15. Татјана Келкоцева Шамкарова Империјал Тобако Скопје
16. Крсте Блажевски ХОТАМ
17. Биљана Муратовска Макам-транс Скопје
18. Борис Хрисафов УСЈЕ Скопје
19. Љупчо Фармакоски Комерцијална банка Скопје
20. Бојан Петковски Стопанска банка Скопје
21. Биљана Марковска Кемет  Скопје