Колективни договори

Колективни договори

Општ колективен договор за приватниот сектор

Колективен договор – банки

Колективен договор за независни регулаторни тела Колективен договор – земјоделие и прехрамбена индустрија

Колективен договор за земјоделие и прехрамбена индустрија – 23.11.2010 – Спогодба

 

 

Колективен договор – тутунска индустрија

   

Колективен договор – хемиска индустрија

 

 

Колективен договор – комунална индустрија

 

Колективен договор – кожарска и чевларска индустрија

   

Колективен договор – текстилна индустрија

 

Колективен договор – угостителска дејност

Колективен договор – заштитни друштва

 

 

Колективен договор – енергетика