Завршна конференција на проектот АДА на МОТ во Белград

Завршна конференција на проектот АДА на МОТ во Белград

декември 28, 2021

ПРЕТСТАВНИЦИ  на Организациите на Работодавачи ќе разговараат за пост-кризнитe  можности и предизвици

Како организациите на  работодавачи можат  да им помогнат  на своите членови   да се соочат со  можностите и предизвиците од економската и финансиска криза ќе биде една од клучните теми на состанокот во Белград следната недела. Дваесет и еден висок претставник од организациите  на работодавачи од шест земји  од Балканот  и Молдавија ќе учествуваат во дводневна конференција на 5 и 6 октомври 2011. 
Конференцијата ќе се фокусира на прашања од значење за работодавачите кои  преку  дискусија во националните форуми со претставници на влади и синдикати  ќе  обработуваат теми како; Минималната плата, влијанието на не-платените  трошоци за работна сила на претпријатијата, улогата на Меѓународната организација на трудот  во  ратификувањето на конвенциите и директивите  на Европската Унија,  законите  за работни односи во секоја земја и трендовите  на социјалната сигурност кај  сите учесници како и  градењето  стратегии  за поединечните земји учеснички.

Високи претставници од организациите  на работодавачи од  Шпанија и Ирска ќе ги споделат своите искуства за  справувањето со кризата во нивните земји. Тие ќе ги претстават политиките на работодавачите  за поддршка на претпријатијата  за нивна  одржливост  и ќе  потврдат  дека квалификуваните работници не се изгубени за економијата. Додека колегите од Организациите на Работодавачи од Словенија и Хрватска ќе дискутираат за улогата на работодавачот во претставничките тела во пред-преговорите со ЕУ.
Конференцијата е организирана од страна на МОТ   во рамки  на програмата за пристојна работа преку проектот “Зајакнување на институционалните и законските Основи на социјалниот дијалог во земјите од Западен Балкан и Молдавија”.