Завршна конференција на ЕУ проектот на ОРМ

Завршна конференција на ЕУ проектот на ОРМ

декември 28, 2021

На 20 февруари во хотел Холидej ин се одржа завршната конференција на проектот финансиран од Европската Унија: „Зајакнување на капацитетите на Организацијата на работодавачи на патот кон ЕУ’. На конференцијата, поздравни обраќања имаа г. Робин Лидл, вршител на должност шеф на Делегацијата на Европската Унија ,  г. Спиро Ристовски, министер за труд и социјална политика, претседателот и потпретседателот на ОРМ.

Г.Лидл го изрази задоволството за успешно одработениот проект од ОРМ како признат социјален партнер кој ги претставува работодавачите во ЕУ-интегративниот процес, преку искуството од Словачка стана препознатливо професионално тело и компетентен социјален партнер подготвен да се справи со барањата и предизвиците на социјалниот дијалог на национално и ЕУ ниво.

ОРМ како партнер од доверба заедно со синдикатите учествува во трипартитното тело на Владата, Економско-социјалниот совет и преку социјалниот дијалог ги застапува барањата и интересите на работодавачите за прашања поврзани со работните односи, колективните договори и учествува во креирањето на политики за деловното опкружување и развојот на земјата. ОРМ е партнер  кој може да придонесе за постигнувањето на стратешките цели на Македонија во економската и социјалната свера потенцира г.Спиро Ристовски.

Проектот ја постигна поставената  цел, се унапредија капацитетите на ОРМ како социјален партнер особено важен во претпристапниот процес на земјата, преку учење од словачкото искуство; се подобри видливоста и поставеноста за ОРМ меѓу бизнис секторот и граѓанското општество во функција на признат социјален партнер за водење на преговори и колективно договарање со синдикатите; се  постави механизам за континуирана размена на информации меѓу членовите на ОРМ, другите социјални партнери, државната администрација, ЕУ членките и Европската комисија.

Времетраењето на проектот беше 12 месеци [февруари 2011 – февруари 2012]со вкупен буџет 50 362 евра. Партнер на ОРМ е Регионалната развојна агенција Сенец-Пезинок од Словачка.