Заклучоци од седница на Владата одржана на 11.03.2020 година

Заклучоци од седница на Владата одржана на 11.03.2020 година

декември 28, 2021

 

Почитувани,

 

Владата на седницата одржана на 11.03.2020 година донесе нови заклучоци, мерки и препораки, кои се попрецизни од првите кои беа донесени на 10.03.2020 година.

Препорачуваме на сите членки самостојно да превземат мерки за спречување на ширење на вирусот во своите компании, во форма на: спречување на влез во компаниите на луге кои доаѓаат од најзагрозените подрачја, подигнување на хигиената на повисоко ниво, дезинфицирање на местата каде поголемиот број вработени имаат контакт и други мерки кои сметате дека се прикладни за Вашата компанија.

 

Со почит,

Тимот на ОРМ