“Зајакнување на социјалниот дијалог”- Повик за изразување интерес за професионална експертиза од областа на трипартитниот социјален дијалог

“Зајакнување на социјалниот дијалог”- Повик за изразување интерес за професионална експертиза од областа на трипартитниот социјален дијалог

декември 28, 2021

Почитувани,

 

Во прилог на оваа објава можете да го најдете повикот за изразување интерес за професионална експертиза од областа на трипартитниот социјален дијалог, во рамките на проектот “Зајакнување на социјалниот дијалог”, кој ќе биде имплементиран од страна на МОТ, во периодот 2019-2022 година.

 

Тимот на ОРМ