Важно: Информации поврзани со КОВИД-19 за 8-ми Април 2020 година

Важно: Информации поврзани со КОВИД-19 за 8-ми Април 2020 година

декември 28, 2021

 

Почитувани,

 

Во рамките на оваа објава ви споделуваме важни информации поврзани со КОВИД-19 вирусот, кои се однесуваат на следново:

– Како прв прилог се наоѓа известувањето, каде што е наведено дека дозволата за движење на вработен од дома до работно место и обратно, може да се издаде за повеќе работни денови за работникот, во согласност со распоредот на компанијата и работните обврски на лицето.

– Вториот прилог содржи Препораки за однесување на вработените во производните капацитети кои произведуваат прехранбени производи и кланици.

– Третиот прилог во рамките на оваа објава содржи Препораки за превозници при патување во средно и високо ризични земји како и при враќање во С. Македонија.

– Четвртиот прилог е Извадок од 37-та седница на Владата.

 

 

Со почит,

Извршна канцеларија на ОРМ