Важни известувања за 26-ти март 2020 година

Важни известувања за 26-ти март 2020 година

Важни известувања за 26-ти март 2020 година
декември 28, 2021

 

Почитувани,

 

Во прилог на оваа објава можете да најдете информации, поврзани со вирусот КОВИД-19:

– Првиот и вториот прилог се однесуваат на заклучоци и одлуки донесени на 28-та седница на Владата;

– На линкот подолу можете да го најдете повикот на развојната банка на С. Македонија, за поднесување на апликации за директна финасиска поддршка на трговски друштва и трговци поединци: https://www.mbdp.com.mk/mk/vesti 

 

Со почит,

Извршна канцеларија на ОРМ