Стручен семинар по проект „Иницирање активности за спроведување на Рамковниот договор за дигитализација на европските социјални партнери (ЕФАД)“

Стручен семинар по проект „Иницирање активности за спроведување на Рамковниот договор за дигитализација на европските социјални партнери (ЕФАД)“

Стручен семинар по проект „Иницирање активности за спроведување на Рамковниот договор за дигитализација на европските социјални партнери (ЕФАД)“
јуни 27, 2024

Како дел од проектот „Иницирање активности за спроведување на Рамковниот договор за дигитализација на европските социјални партнери (ЕФАД)“под водство на Solidarność од Полск, во периодот 12.06.2024-13.06.2024 во Варшава се одржа стручен семинар , на која со свој претставник учествуваше и Организацијата на работодавачи на Македонија.
На ден 12.06.2024 се реализираше студиска посета на Амазон.
На 13.06.2024 семинарот се презентираа националните акциони планови развиени од социјалните партнери во земјите на партнерите. Исто така се одржа и Тркалезна маса на тема: Изгледи за дигитални промени на пазарот на трудот.Во склоп на проект е подготвен краток анимиран филм кој ја промовира темата на проектот. Линк:https://youtu.be/cOix2dTLiOA