Стареењето на општеството е главна причина за недостиг на работна сила

Стареењето на општеството е главна причина за недостиг на работна сила

Стареењето на општеството е главна причина за недостиг на работна сила
декември 28, 2021

 

Почитувани,

 

Во согласност со заклучоците и насоките содржани во “Автономниот рамковен договор за активно стареење и меѓугенерациски пристап” потпишан од страна на Европските социјални партнери, ја споделуваме со вас информацијата за спроведувањето на регионалниот проект  „Премостување на меѓугенерациски јаз – Развој на иницијативи на социјалните партнери за управување со предизвици поврзани со возраста“, каде што Организацијата на работодавачи на Македонија е партнер на национално ниво.   

Соопштението до медиуми е содржано во самата објава.

 

Со почит,

Тимот на ОРМ