Пример за упатство примена на мерките за вирусот КОВИД-19

Пример за упатство примена на мерките за вирусот КОВИД-19

декември 28, 2021

 

Почитувани,

 

На предлог на Претседателот на ОРМ, г-дин Ангел Димитров, во прилог на оваа објава можете да најдете пример за упатство за примена на мерките за вирусот КОВИД-19, кое можете да го адаптирате и прилагодите на потребите на вашите работни организации.

Остануваме во контакт во следниот период.

 

Со почит,

Тимот на ОРМ