ПРЕМОСТУВАЊЕ НА ВОЗРАСНИОТ ЈАЗ – РАЗВОЈ НА ИНИЦИЈАТИВИ НА СОЦИЈАЛНИТЕ ПАРТНЕРИ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ПРЕДИЗВИЦИТЕ ПОВРЗАНИ СО ВОЗРАСТА

ПРЕМОСТУВАЊЕ НА ВОЗРАСНИОТ ЈАЗ – РАЗВОЈ НА ИНИЦИЈАТИВИ НА СОЦИЈАЛНИТЕ ПАРТНЕРИ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ПРЕДИЗВИЦИТЕ ПОВРЗАНИ СО ВОЗРАСТА

декември 28, 2021

АНАЛИЗА НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

ИСТРАЖУВАЊЕ НА ПРОЕКТОТ

„МЕЃУГЕНЕРАЦИСКИ ЈАЗ”

Превземи