Обраќање на Претседателот на ОРМ на Регионален форум

Обраќање на Претседателот на ОРМ на Регионален форум

декември 28, 2021

Почитувани,

 

На 4ти и 5ти Март 2020 година, во Скопје, се одржа регионален форум за Безбедност и здравје при работа (БЗР), во организација на Сојузот на синидкати на Македонија (ССМ) и Европскиот синдикален институт (ЕТУИ).

На форумот свое обраќање имаше и претседателот на ОРМ, г-дин Ангел Димитров, кој во својот говор, меѓу останатото, се осврна на моменталната состојба на БЗР во стопанството и ги искажа заложбите на работодавачите за подобрување на целокупната сфера на безбедност и здравје при работа на национално ниво.

 

Благодарност до нашите социјални партнери, ССМ, за поканата за обраќање на регионалниот форум за БЗР.

 

Со почит,

Тимот на ОРМ