Меѓународната конференција за труд (ILC) заврши со донесување на клучна Конвенција и Декларација

Меѓународната конференција за труд (ILC) заврши со донесување на клучна Конвенција и Декларација

декември 28, 2021

Почитувани,

 

Меѓународната конференција за труд (ILC) усвои значајни инструменти за насилство и малтретирање и Декларација за иднината на работата. Конференцијата ја заврши својата двонеделна седница, во која беше одбележана Стогодишнината на МОТ.

Конференцијата, која воедно ја одбележа и Стогодишнината на Меѓународната организација на трудот (МОТ), заврши во петокот со усвојувањето на без-преседан Конвенцијата и придружна Препорака за борба против насилството и вознемирувањето во светот на работата, како и Декларација во која се насочува патот кон иднината на работата, која треба да е ориентирана околу луѓето.

Повеќегодишната Декларација на МОТ за иднината на работата, 2019, претставува потврда за релевантноста и важноста на мандатот на МОТ во променливиот свет на работа, силна изјава за намери, мобилизиран повик и патна карта за акција за самата МОТ.

“Она што го усвоивме денеска е патоказ, компас кој ќе не насочи напред во иднината на оваа организација, бидејќи иднината на работата е иднината на нашата организација”, рече генералниот директор на МОТ, Гај Рајдер.

 

Повеќе можете да прочитате на следниов линк:

https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/108/media-centre/news/WCMS_711366/lang–en/index.htm

 

Тимот на ОРМ