Колективно преговарање

Колективно преговарање

декември 28, 2021

Преговарање и склучување на колективните договори со соодветните синдикати и следење на нивното спроведување

Stopanstvoto e dinami~na kategorija, ~uvstvitelno i na nadvoreшnoto i na vnatreшnoto opkru`uvaњe. Od negovoto uspeшno raboteњe zavиsi napredokot na celata zemja.

Idninata ke bide podobra samo ako imame uspeh vo dijalogot meѓu vladata sindikatot i rabotodavacite.