Интервју со Претседателот на Организацијата на работодавачи на Македонија

Интервју со Претседателот на Организацијата на работодавачи на Македонија

декември 28, 2021

Почитувани,

Во текот на дводневната обука за финансиско и административно работење на граѓанските организации кои се дел од Националниот совет за безбедност и здравје при работа, во рамките на проектот со наслов “Подобрување на вклученоста и влијанието на граѓанското општество во јавните политики за безбедност и здравје при работа и при донесувањето одлуки како подршка на државата во процесите на пристапување кон ЕУ” – ЕuropeAid / 155322 / DD / ACT / MK, беше направено интервју со претседателот на ОРМ, г-дин Ангел Димитров. Ставовите во однос на промените кои ќе бидат потикнати со имплементација на овој проект, како и за 11 годишната примена на законот за#безбедностиздравје, ќе може да ги проследите на нашите социјални мрежи.

Следете не и понатаму…