Интеграцијата на земјите од Западен Балкан треба да остане главен приоритет на ЕУ, тврдат европските и регионалните организации на граѓанското општество

Интеграцијата на земјите од Западен Балкан треба да остане главен приоритет на ЕУ, тврдат европските и регионалните организации на граѓанското општество

декември 28, 2021

Претставници од ОРМ заедно со повеќе од 100 претставници на граѓанското општество учествуваа на  самитот  ЕУ-Западен Балкан во Софија.

Учесниците на конференцијата на високо ниво, што се одржаа на 15 мај, беа убедени дека проширувањето на ЕУ, а особено ширењето на нејзините демократски вредности и правни стандарди за регионот на Западен Балкан, беше во интерес и на Западниот Балканските земји и ЕУ. Промовирањето вредности на ЕУ во регионот гарантира безбедност и стабилност, го подобрува социјалниот и економскиот развој, како и демократијата и владеењето на правото во овие земји, што пак значи стабилност и безбедност за ЕУ.

Бугарскиот заменик-премиер за реформи во правосудството и министер за надворешни работи Екатерина Захариева,  ја истакна потребата за вклучување на граѓанското општество: “Социјалните партнери имаат важна улога во социо-економскиот развој и кохезијата во Западен Балкан”. Таа изрази надеж дека и земјите од Западен Балкан ќе станат членки на ЕУ до 2025 година.

Економиите на земјите од Западен Балкан продолжуваат да растат, но и покрај тоа, земјите од регионот остануваат меѓу најсиромашните во Европа. Се проценува дека целосното приближување кон животниот стандард на ЕУ би можело да трае до 40 години. Учесниците препорачаа да се процени социјалната, економската и територијалната кохезија при оценувањето на исполнувањето на критериумите за членство во ЕУ. Дискусиите ја истакнаа огромната улога на образованието и слободниот и независен медиум за надминување на наследството од минатото и за зајакнување на демократските вредности. Претставниците на организациите на граѓанското општество посветија особено внимание на правата и зајакнувањето на ранливите групи во регионот. Тие ги повикаа националните влади да направат повеќе за справување со предизвиците со кои се соочуваат жените, како што се семејното насилство, ограничените можности за пазарот на трудот, малтретирање и насилство на работното место, платите и пензиските празнини помеѓу жените и мажите, репродуктивните права и породилно и нееднаквиот пристап до учество во политиката на високо ниво. Учесниците, исто така, ја нагласија потребата да се спроведуваат инклузивни политики кон малцинствата во Западен Балкан.

Учесниците истакнаа дека социјалните партнери и другите организации на граѓанското општество, и на ниво на ЕУ и на национално ниво, мора да бидат значајно вклучени во целиот процес на интегрирање на земјите од Западен Балкан во ЕУ. Конференцијата ги повика шефовите на држави на самитот на ЕУ во Софија да ја утврдат својата јасна посветеност кон поконзистентна и директна поддршка за организациите на граѓанското општество на сите нивоа и ја нагласија потребата да се организира заеднички настан со претставници на граѓанските организации од Западен Балкан и ЕУ пред секој следен самит.

 Конференцијата за Западен Балкан е придонес од организирано граѓанско општество на шефот на државниот самит на ЕУ и Западен Балкан. Заеднички беше организиран од Европскиот економски и социјален комитет (ЕЕСК) и Инструментот за техничка помош и размена на информации на Европската комисија (TAIEX), со поддршка на бугарското Претседателство на Советот на ЕУ и Економскиот и социјален совет на Република Бугарија. Претставници од здруженија на работодавачи, синдикати и други организации на граѓанското општество од ЕУ и Западен Балкан, како и претставници на институциите на ЕУ, бугарски функционери и членови на бугарското организирано граѓанско општество, се собраа да разговараат за конкретни препораки од граѓанското општество за да се истакнат до националните власти и до европските институции