Industritë sektoriale

Industritë sektoriale

декември 28, 2021

Forma bazë e organizimit dhe funksionimit të Organizatës janë shoqatat e punëdhënësve sipas industrisë sektoriale.

Grupi i punëdhënësve sipas industrisë sektoriale është ana e fortë e jonë dhe lejon bashkimin e punëdhënësve nga e njëjta veprimtari. Nëpërmjet këtij bashkimi ju punëdhënësit mund të veproni më fortë në përfaqësimin e pikëpamjeve tuaja që dalin nga nevojat e ekonomisë reale.

 • Industria e tekstilit – Kryetar Dimitar Popovsk
 • Industria e lëkurës dhe këpucëtarisë – Kryetar Kostadin Barzov
 • Industria e ndërtimit – Kryetar Siljan Micevski
 • Industria duhanit – Kryetar Lidija Grupçeva
 • Industria e bujqësisë, ushqimore dhe miellit- bukëpjekëse – Kryetar Zoran Danevski
 • Industria e letrës dhe celulozës, aktivitetit grafik dhe publikimit – Kryetar Slobodan Mucunski
 • Industria kimike – Kryetar Zhivka Petrovksa
 • Aktivitete komunale – Kryetar Goran Mitevski
 • Hotele, restorante dhe kafeteri – Kryetar DonçTanevski
 • Shërbime turistike – Kryetar- Mile Spirovski
 • Agjencitë e punësimit të përkohshëm – Kryetar Rade Nenadiç
 • Shoqata e punëdhënësve të shoqatave mbrojtëse – ZAPOVIM – Kryetar Dragi Milloshevski

Shoqatat e industrive sektoriale dhe shërbimeve në formim:

 • Industria metalike,elektrike dhe jo-metale
 • Energjetikë, metalurgji e zezë dhe e ngjrosur
 • Përpunimi i drurit dhe produkte prej drurit
 • Tregti me shumicë dhe pakicë
 • Ndërmjetësim financiar
 • Transport, deponim dhe lidhje