БИДЕТЕ ДЕЛ ОД HR WEEKEND 2.0!

БИДЕТЕ ДЕЛ ОД HR WEEKEND 2.0!

декември 28, 2021

Почитувани,

 

Во согласност со меморандумот за соработка потпишан помеѓу ОРМ и МАЧР, ја споделуваме информацијата за настан со наслов “HR WEEKEND 2.0”, во организација на МАЧР (Македонската асоцијација на човечки ресурси).

Повеќе информации за настанот, како и начинот како да се пријавите да бидете дел од него, можете да најдете на следниов линк>

http://mhra.mk/ns-newsarticle-bidete-del-od-hr-weekend-2-0.nspx

 

 

Тимот на ОРМ