Состанок на работната група за Предлог Законот за работни односи на Организација на работодавачи на Македонија-ОРМ

Состанок на работната група за Предлог Законот за работни односи на Организација на работодавачи на Македонија-ОРМ

Состанок на работната група за Предлог Законот за работни односи на Организација на работодавачи на Македонија-ОРМ
февруари 15, 2023

Состанок на работната група за Предлог Законот за работни односи на Организација на работодавачи на Македонија-ОРМ

Работна средба на работната група на Организација на работодавачи на Македонија-ОРМ која работи на Предлог Законот за работни односи кој ќе се достави како став на ОРМ во Министерството за труд и социјална политика. Членовите на работната група ги разгледаа и систематизира бројните предлози по Законот за работни односи пристигнати од членките на ОРМ.
Изминатите пет години претставниците на ОРМ активно учествуваа во работната група за погодготвка на новиот Закан за работни односи при Министерството за труд и социјална политика, каде неуморно и посветено ги застапуваа ставовите на членките на ОРМ .
Организацијата на работодавачи на Македонија очекува применлив и флексибилен Закон за работни односи во согласност на потребите на пазарот на трудот.