Јавна дебата и презентација на Предлогот на Законот за работното ангажирање на лица за вршење на работи од повремена и привремена природа за одредени дејности во поедноставена постапка.

Јавна дебата и презентација на Предлогот на Законот за работното ангажирање на лица за вршење на работи од повремена и привремена природа за одредени дејности во поедноставена постапка.

ноември 24, 2023

Денес, од страна на Министерството за труд и социјална политика (како предлагач на прописот) се одржа Јавна дебата и презентација на Предлогот на Законот за работното ангажирање на лица за вршење на работи од повремена и привремена природа за одредени дејности во поедноставена постапка.

Организацијата на работодавачи на Македонија во 2016 година ја иницираше потребата од донесување на еден ваков закон, со кој работодавачот ќе може да ангажира лица за вршење на работи од повремена и привремена природа за одредени дејности во поедноставена постапка.

Претставник на Јавната дебата беше Светлана Ристовска – Антиќ Извршен директор на ОРМ, која во насока на подобрување на предложенот закон ги образложи кометарите од членките на организацијата .