Завршна конференција “Социјалниот дијалог и адаптација на промените”

Завршна конференција “Социјалниот дијалог и адаптација на промените”

Завршна конференција “Социјалниот дијалог и адаптација на промените”
декември 28, 2021

Во своето обраќање претседателот на ОРМ Ангел Димитров најави дека , како резултат на активностите произлезени од проектот, здружението за трговија при ОРМ се стекна со репрезентативност и доби легитимитет за колективно преговарање и склучување на колективен договор на ниво на гранка со репрезентативниот синдикат од ССМ. Воеедно нагласи дека предлогот за нов закон за кооператива ќе се процесира до ЕСС, со што Министерот Спиро Ристовски се согласи.

“Тоа е предлог иницијатива која ја очекуваме на Економско-социјалниот совет за да ја разгледаме. Секоја иницијатива која има квалитет и е издржана ќе биде презентирана пред Економско-социјалниот совет, а потоа и пред Владата. Доколку биде прифатена ќе биде процесуирана, но засега би почекале да го видиме предлогот”, изјави министерот за труд и социјална политика Спиро Ристовски.   

Генералната оценка на социјалните партнери во државата е дека има напредок во делот на социјалниот дијалог на сите нивоа, што е нотирано и во последниот извештај на Европската комисија за напредокот на Македонија.