“Зајакнување на социјалниот дијалог”- Повик за изразување интерес за професионална експертиза од областа на трипартитниот социјален дијалог и овозможувачка деловна средина

“Зајакнување на социјалниот дијалог”- Повик за изразување интерес за професионална експертиза од областа на трипартитниот социјален дијалог и овозможувачка деловна средина

декември 28, 2021

 

Почитувани,

 

Во прилог на оваа објава можете да го најдете повикот за изразување интерес за професионална експертиза од областа на трипартитниот социјален дијалог и овозможувачка деловна средина, во рамките на проектот “Зајакнување на социјалниот дијалог”, кој ќе биде имплементиран од страна на МОТ, во периодот 2019-2022 година. 

 

Тимот на ОРМ