Why to become member?

Why to become member?

Декември 28, 2021

Anëtarët e OPM-së kanë rol të rëndësishëm në organizimin, për arsye para se gjithash me pjesëmarrjen e tyre të drejtpërdrejtë në kuptimin e vërtetë të fjalës përgatiten dhe përcaktohen qëndrimet dhe politikat që OPM-ja i përfaqëson.

Zgjidhja e problemeve të cilat OPM-ja i përfaqëson bëhet përmes grupeve të punës të përbërë nga ekspertë nga kompanitë anëtare në organizatë. Kështu, në këtë mënyrë kompanitë bashkë nëpërmjet OPM-së flasin për zgjidhje dhe masat që prekin bizneset e tyre. Në vendet ku gjërat duhet të thuhen me zë të lartë, aty janë folësit dhe anëtarët OPM.