ВКЛУЧИ СЕ во првото национално истражување на плати изтражувањето за плати „конкурентнаПлата“

ВКЛУЧИ СЕ во првото национално истражување на плати изтражувањето за плати „конкурентнаПлата“

февруари 15, 2023

Brosura

ВКЛУЧИ СЕ во првото национално истражување на плати изтражувањето за плати „конкурентнаПлата“

Ве поканиме да се влучите во првото национално истражување на плати – „конкурентнаПлата“, кое оваа година ќе се спроведе по трет пат.
Недостигот на работна сила со кој се соочува стопанството, внатрешната и надворешната миграцијата на работниците, предизвиците пред кои не стави здравстената криза, растот на минималната плата, а сега и енергетската криза и инфлацијата се повеќе ја нагласуваат потребата од едно вакво истражување. Со вашето вклување во истражувањето со ваши податоци ќе се добие Извештај кој обезбедува споредување на платите на вработените со актуелните податоци за платите и надоместоци на различни работни места кај различни работодавачи.
Компаниите имаат можност да одберат на кој начин ќе се вкучат:
– да учествуваат во истражувањето со свои податоци, а со тоа да добијат бесплатен пакет од избрани извештаи за 5 работни места од Извештајот
– да учествуваат со свои податоци и да го купат цел Извештај,
– да не учествуваат со свои податоци, а да купат 5 работни места или 10 работни места со воведен дел од Извештајот,
– да не учествуваат со свои податоци, а да ги купат сите податоците од Извештајот
Извештајот на компаниите им овозможува да креирааат ефективни стратегии за :
-наградување на вработените во нивните компании,
-за задржување на компетентните работници и привлекување нови,
-како и увид за тоа како вашите компании се позиционирани на пазарот на трудот во однос на конкуренцијата и останатите компании во различни гранки и сектори.
Погледенте ја Брошурата и подетално запознајте се со услугата за истражување на плати„конкурентнаПлата“ .
Рокот за пријавување за учество е 10.03.2023 на мејл :info@orm.org.mk .
Доколку имате било какви прашања слободно можете да не контактирате.
Лица за контакт:
Светлана Ристовска – Антиќ 070 319 234
Белинда Николовска 072 234 930
Организација на работодавачи на Македонија