Весник број 1 на ОРМ

Излезе првиот број на весникот на Организацијата на работодавачи.

Весник на Организацијата на работодавачи на Македонија