Важни информации за мерки кои се превземаат поврзани со вирусот КОВИД-19

Важни информации за мерки кои се превземаат поврзани со вирусот КОВИД-19

декември 28, 2021

 

Почитувани,

 

Во рамките на оваа објава ви ги споделуваме следниве информации:

– Како прв прилог можете да да го најдете соопштението од 46-та седница на Владата, одржана на 24 април 2020 година.

– Во рамките на вториот прилог можете да го најдете заклучокот од 35-та седница на Главниот координативен кризен штаб, кој се однесува на важењето на дозволите на работниците издадени од страна на работодавачите.

– Третиот и четвртиот прилог во рамките на оваа објава се однесуваат на протоколот за странски државјани за посебен престој, усвоен на 34-та седница на Главниот координативен кризен штаб.

 

 

Со почит,

Извршна канцеларија на ОРМ