Важни информации за 4-ти Април 2020 година поврзани со вирусот КОВИД-19

Важни информации за 4-ти Април 2020 година поврзани со вирусот КОВИД-19

Важни информации за 4-ти Април 2020 година поврзани со вирусот КОВИД-19
декември 28, 2021

Почитувани,

 

Во прилог на овој објава ви ги проследуваме следниве информации кои се однесуваат на мерки и активности, поврзани со вирусот КОВИД-19:

– Во првиот прилог на оваа објава, можете да најдете ивадок од 34-та седница на Владата.

– Вториот прилог во рамките на оваа објава содржи Упатство за царински прашања, поврзани со вонредната состојба предизвикана од вирусот КОВИД-19.

 

Со почит,

Тимот на ОРМ