Важни информации за 3-ти Април 2020 година поврзани со вирусот КОВИД-19

Важни информации за 3-ти Април 2020 година поврзани со вирусот КОВИД-19

декември 28, 2021

 

Почитувани,

 

Во прилог на овој објава ви ги проследуваме Препораките на Советот за БЗР во однос на законските обврски за безбедност и здравје при работа, во услови на вонредна состојба и спроведување на мерки и активности за заштита и превенција од ширење на вирусот КОВИД-19. Препораките, исто така, се објавени и од страна на МТСП и можете да ги погледнете на следниов линк: http://mtsp.gov.mk/covid-19.nspx 

Воедно, Ве информираме дека Службен весник поради состојбата со вирусот КОВИД-19, за време на вонредната состојба се издава само во електронско издание и е слободен за преглед. Доколку сакате подетално да се информирате за сите препораки и уредби кои ги носи Владата, може да пристапите на базата на Службен весник на следниот линк: http://www.slvesnik.com.mk/besplatni-izdanija.nspx 

 

Со почит,

Тимот на ОРМ