Трибина Градиме општествена одговорно општество 27.11.2011

Трибина Градиме општествена одговорно општество 27.11.2011

декември 28, 2021

Почитувани,

На патот кон ЕУ, Македонија како малку земји во Европа одбра преку четиригодишна национална агенда за општествена одговорност на претпријатијата да гради конкурента економија привлечна за инвестирање и интегрирање во глобалните трговски текови. Организирање на безбедно опкружување на работното место и мерки за заштита на здравјето на работниците имаат висок приоритет за оваа агенда исто како и за нашите активности. Затоа во рамки на Европската недела за безбедност и здравје при работа ве покануваме на:

ТРИБИНА

“Градиме општествено одговорно општество: место и улога на работодавачите“

Место

Скопје, Хотел Турист – Бест Вестерн, улица Македонија

Од 10.45 до 13.00

27 октомври (четврток) 2011 година

 

Поддржано со проект ИПА / 2011 / 260-944 Европска Унија

Зајакнување на капацитети на ОРМ на пат кон ЕУ

Ве молиме да го потврдите вашето присуство најдоцна до 25.10.2011

е-маил: info@orm.org.mk

тел.: 02/3215 085,   Анета 070 555 354, Белинда 072 272 296, Светлана 070 398 076

А Г Е Н Д А

10.45 – 11.00 Пристигање и регистрација на учесниците
11.00 – 11.20

Општествената одговорност во Македонија, улога на работодавачите

Александар Николов, претседател, Национално координативно тело за општествена одговорност на претпријатијата

11.20 – 11.45

Придонес на ОРМ за полесна имплементација на Законот за безбедност и здравје при работа

Белинда Николовска, Генерален секретар

11.45 – 12.15

Европска недела за безбедност и здравје при работа

Александра Атанасовска, Македонско здружение за заштита при работа

12.15 – 13.00 Дискусија и коктел