Свечено изборно Собарние на ОРМ

Свечено изборно Собарние на ОРМ

декември 28, 2021

 Свечено изборно Собарние на ОРМ

Свечено изборно Собарние на ОРМ и Дебата на тема

 „Македонската економија пред и по пандемијата“

 

Организацијата на работодавачи на Македонија  на седницата на Собранието на 09 јуни 2021  во Хотел Мериот во Скопје,го избра новото раководство,

 

Претседател на ОРМ- Владанка Трајкоска од „Раде Кончар сервис” Скопје

Претседател на Собрание на ОРМ -Ангел Димитров од „Мода” Свети Николе,

Потпретседател за економски прашања и бизнис опкружување-Весна Богдановска од „Осигурување Македонија” а.д-Скопје

Потпретседател за регулатива, колективно преговарање и социјален дијалог-Љупчо Фармакоски од „Комерцијална банка” Скопје

Потпретседател  за стручно образование и едукација-Анета Петровска-Русомарски од „ЕВН” Скопје

Извршен директор на ОРМ-Светлана Ристовска Антиќ,

како и два нови членови на УО -Ирена Јакимовска од “ Комфи Ангел “ – Прилеп и Ѓорѓи Петрушев од Млакара А.Д  – Битола