Свечено изборно Собарние на ОРМ и Дебата на тема „Македонската економија пред и по пандемијата“

Свечено изборно Собарние на ОРМ и Дебата на тема „Македонската економија пред и по пандемијата“

декември 28, 2021

 Воведни обраќања  пред дебата на тема:  „Македонската економија пред и по пандемијата“ имаа

Зоран Заев,Претседател на Влада на Република Северна Македонија

Јагода Шахпаска, Министер за труд и социјална политика

Маркус Пилгрим, Директор, Канцеларијата на МОТ за Централна и Источна Европа, Меѓународна организација на трудот

Ангел Димитров, Претседател на Организацијата на работодавачите на Македонија

 

Додека на дебатата покрај Зоран Заев,Претседател на Влада на Република Северна Македонија и Ангел Димитров, Претседател на Организацијата на работодавачите на Македонија, учествуваа и Мр. Зоран Јовановски,Главен советник на Управниот одбор на Стопанската комора на Северна Македонија за економски прашања

Др. Марјан Петрески, Професор, Американ колеџ Скопје, како иЈулијаДрумеа, Канцеларијата на МОТ за Централна и Источна Европа, Меѓународна организација на трудот

Свечената седница на Собранието на ОРМ беше поддржана од Меѓународната организација на трудот, во рамките на проектот Унапредување на социјалниот дијалог, финансиран од ЕУ.