ЛОБИРАЊЕ

КОНТАКТИРАЈТЕ НЀ

За било какви дополнителни информации ве молиме јавете се на нашиот број:

конкурентнаПЛАТА
Истражување за плати, додатоци и надоместоци

ПРИКАЖИ

ОРМ ги застапува интересите на своите членови и поднесува иницијативи до надлежните институции се цел влијание врз процесот на креирање на политики и промена на легислативата во интерес на работодавачите.

КОНТАКТИРАЈТЕ НЀ

За било какви дополнителни информации ве молиме јавете се на нашиот број:

конкурентнаПЛАТА
Истражување за плати, додатоци и надоместоци

ПРИКАЖИ

ОРМ ги застапува интересите на своите членови и поднесува иницијативи до надлежните институции се цел влијание врз процесот на креирање на политики и промена на легислативата во интерес на работодавачите.