Семинар за градење на капацитети “Поттикнување и зајакнување на социјалниот дијалог”

Семинар за градење на капацитети “Поттикнување и зајакнување на социјалниот дијалог”

декември 28, 2021

Почитувани,

Претставниците на ОРМ моментално присуствуваат на семинарот за градење на капацитети на тема “Промовирање и зајакнување на социјалниот дијалог”, 4 и 5 октомври 2018 година, во Подгорица, Црна Гора. Семинарот ги обединува претставниците на социјалните партнери од Македонија, Албанија, Црна Гора и Србија, како претставници на социјалните партнери од други европски земји.

Дводневниот семинар се занимава со следните области:

– Состојба на европскиот социјален дијалог: презентација на европските социјални партнери;

– Состојба на националните социјални дијалози, примери од Албанија, Македонија, Црна Гора и Србија;

– Ажурирање на три-партитни и бипаритни социјални дијалози; актерите, претставниците и колективното договарање на национално ниво;

– Односите помеѓу европските и националните нивоа во земјите кандидати за членство;

– Друго.