Семинар на Здружението на работодавачи на тутунско стопанство при ОРМ

Семинар на Здружението на работодавачи на тутунско стопанство при ОРМ

декември 28, 2021

 

Во рамките на проектот за јакнење на капацитетите на членовите за потребата од социјалниот дијалог Организацијата на работодавачи на Македонија преку Здружението на тутунското стопанство на ОРМ со Агро синдикатот под покровителство на фондацијата Фридрих Еберт на 26/28 Септември 2010 во Хотел Славија – Охрид, одржа семинар Предности и недостатоци на колективниот договор за тутунското стопанство со посебен осврт на најниската плата во тутунската индустрија.