Работодавачите и Синдикатот потпишаа Спогодба за продолжување на Општ Колективен Договор

Работодавачите и Синдикатот потпишаа Спогодба за продолжување на Општ Колективен Договор

декември 28, 2021

Додека пак претседателот на ССМ г-дин Живко Митревски изјави , многу е важно што колективниот договор го потпишуваме во услови на светска економска криза, која се чувствува и во Македонија. Со тоа ја покажуваме јасната желба на социјалните партнери да ги креираат односите и критериумите на работните права.

На вчерашниот настан присуствуваше министерот за труд и социјална политика г-дин Спиро Ристовски, кој нагласи дека потпишувањето на колективен договор без посредник е потврда дека социјалниот дијалог во Републкика Македонија е реалност. Владата ќе биде секогаш во близина кога се уредуваат работничките права. Им честитам на ОРМ и ССМ, затоа што склучување спогодба, во услови на економска криза, е реткост во регионот, нагласи министерот Ристовски.

На барање на Работодавачите, кои во изминатата година и пол работеа на предлог-измени на постојниот ОКД , се потпиша и Спогодба за отпочнување преговори за изменување и дополнување на Општиот колективен договор од областа на стопанството, со која социјалните партнери си дадоа рок за исполнување од една година.