Работилница за потврдување на алатките за проценка на ризик од вознемирување и насилство со поддршка на Меѓународната организација на трудот

Работилница за потврдување на алатките за проценка на ризик од вознемирување и насилство со поддршка на Меѓународната организација на трудот

Работилница за потврдување на алатките за проценка на ризик од вознемирување и насилство со поддршка на Меѓународната организација на трудот
ноември 3, 2023

После ратификацијата на Конвенцијата на Меѓународната организација на трудот за елиминирање на насилството и вознемирувањето во светот на работата, бр.190, која Mакедонското Собрание ја ратификуваше на 14 јуни 2023 година, Меѓународната организација на трудот (МОТ) ja продолжува соработката со ОРМ и поддршката за развивање на алатки за проценка на ризик од вознемирување и насилство.

Денес во Хотел Ликмак се одржа работилница на која присуствуваа голем број компании членки на ОРМ, а целта беше да се потврдат алатките за проценка и самопроценка на ризик од вознемирување и насилство, кои во изминатиот период беа развивани и тестирани и во неколку компании членки на ОРМ.