Работилница на тема: Peer Learning Event on Activation of Women with care responsibilities and work-life balance

Работилница на тема: Peer Learning Event on Activation of Women with care responsibilities and work-life balance

Работилница на тема: Peer Learning Event on Activation of Women with care responsibilities and work-life balance
декември 7, 2023

Меѓународната организација на трудот на 6 декември 2023 година во Подгорица, Црна Гора, организираше работилница на тема: Peer Learning Event on Activation of Women with care responsibilities and work-life balance.

На работилницата како претставници на Организацијата на работодавачи на Македонија, активно учество земаа колегите од компанијата Либерти Скопје.