Промоција на Прирачник за Законот за работни односи

Промоција на Прирачник за Законот за работни односи

Промоција на Прирачник за Законот за работни односи
декември 28, 2021

Прирачникот за Практична примена на Законот за работните односи беше промовиран во

Штип на 13 Октомври,
Битола на 19 Октомври,
Струмица на 26 Октомври и
Скопје на 3 Ноември

На промоциите активно учествуваа 140 претставници од малите, средните и големите компании. Од страна на Комисијата која го изработи прирачникот беа презентирани и најновите измени во Законот за работните односи од Септември 2010. Претставниците од компаниите ги искажаа своите забелешки и дадоа предлози за измени во ЗРО кои институционално од наша страна ќе бидат претставени на следната седница на Економско социјалниот совет.