Препораки за работниците за превенција од новата корона- вирусна инфекција

Препораки за работниците за превенција од новата корона- вирусна инфекција

декември 28, 2021

 

Почитувани,

 

Во прилог на оваа објава можете да ги најдете препораките на Институтот за медицина на трудот на РСМ- Колаборативен центар, изработени во соработка со Финскиот институт за медицина на труд и Светската здравствена организација- СЗО. Препораките се однесуваат за сите вработени, особено за оние кои во текот на извршување на своите работни активности може да стапат во контакт со заразени лица.    

Се надеваме дека препораките ќе ви послужат во секојдневната превенција во вашите работни организации.

 

Со почит,

Тимот на ОРМ