ПОВИК ЗА УЧЕСТВО НА ОБУКА ЗА ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА УПРАВУВАЊЕ СО ОРГАНИЗАЦИИ

ПОВИК ЗА УЧЕСТВО НА ОБУКА ЗА ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА УПРАВУВАЊЕ СО ОРГАНИЗАЦИИ

ПОВИК ЗА УЧЕСТВО НА ОБУКА ЗА ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА УПРАВУВАЊЕ СО ОРГАНИЗАЦИИ
декември 28, 2021

Почитувани,

Македонското здружение за заштита при работа, во соработка со Организацијата на работодавачи на Македонија, при реализација на проектот “Подобрување на вклученоста и влијанието на граѓанското општество во јавните политики за безбедност и здравје при работа и при донесувањето одлуки како подршка на државата во процесите на пристапување кон ЕУ” – EuropeAid / 155322 / DD / ACT / MK, ви доставува повик за учество на претставници од вашата организација на работодавачи или стопанска комора, за следење и учество на обука за основните принципи на управувањето со организациите и коморите.

Учесници на овој повик можат да бидат само претставници од организации на работодавачи и стопански комори.

Учесниците на обуките ќе се стекнат со и експертиза за процесите при креирањето политики и процедурите за успешен организациски развој и управување на организациите на работодавачи и коморите. Понатака, од нив се очекува да влијаат при зајакнувањето на мрежните и комуникациските канали меѓу нивното членство, организациите и владините институции. Учесниците треба постојано да бидат вклучени во процесите на следење на политиките, стратегиите и програмите како на локално, така и на национално ниво. 

Обуката ќе биде дводневна и спроведена од страна на експерти од наведената област, во следнот термин: 15ти и 16ти Октомври 2018 година (Понеделник и вторник) 

Локација: Хотел Порта – Скопје

 

За учесниците кои доаѓаат надвор од Скопје ќе биде обезбеден полн пансион и ќе бидат покриени патни трошоци во висина на повратен автобуски билет.

Право на учество има по еден/двајца претставници од една организација на работодавачи/комора.

 

Услови за квалификуваност:

Кандидатите треба да ги исполнуваат следниве барања: 

1. Се државјани на Република Македонија; 

2. Имаат повеќегодишно искуство во организациско управување и менаџмент на здруженијата и организациите; 

3. Поседуваат напредни познавања за функционирањето на организациите на работодавачи и стопанските комори.

4. Не смеат да бидат предмет на законски санкции;

 

Рок за пријавување:

Заинтересираните кандидати треба да ја пополнат електронската пријава за учество на обука најдоцна до Среда, 10-ти Октомври 2018 година, до 16 часот. Пријавата можете да ја најдете на следниов линк: 

 

 

Дополнителни информации:

1. Евалуционата комисија која е формирана од канцеларијата на проектот го задржува правото да ја прифати или одбие која било пријава. 

2. Одбраните кандидати ќе бидат контактирани од канцеларијата на проектот и ќе добијат детални информации за обуката. 

3. За учесниците кои доаѓаат надвор од Скопје ќе биде обезбеден полн пансион и ќе бидат покриени патни трошоци во висина на повратен автобуски билет.