ПОВИК ЗА УЧЕСТВО НА ОБУКА ОД ОБЛАСТА НА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА

ПОВИК ЗА УЧЕСТВО НА ОБУКА ОД ОБЛАСТА НА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА

декември 28, 2021

Почитувани,

Организацијата на работодавачи на Македонија, во соработка со Македонското здружение за заштита при работа, при реализација на проектот “Подобрување на вклученоста и влијанието на граѓанското општество во јавните политики за безбедност и здравје при работа и при донесувањето одлуки како подршка на државата во процесите на пристапување кон ЕУ” – EuropeAid / 155322 / DD / ACT / MK, ви доставува повик за учество на претставници на организација/здружение на работодавачи, комора и/или кластер, за следење и учество на обука од областа на безбедноста и здравјето при работа.

Темата на обуката е: “Заеднички пристап на стручното лице по БЗР и докторите по медицина на трудот во утврдување на превентивни мерки за намалување на опасностите и штетностите на работно место.”

Учесници на овој повик можат да бидат само претставници од организации/здруженија на работодавачи, комори и кластери.

Обуката ќе биде дводневна и спроведена од страна на експерти од наведената област, во следнот термин: 14ти и 15ти Ноември 2018 година (среда и четврток).

 

Локација: Хотел Порта – Скопје

За учесниците кои доаѓаат надвор од Скопје ќе биде обезбеден полн пансион и ќе бидат покриени патни трошоци во висина на повратен автобуски билет.

Право на учество има по еден/два претставници од една организација/здружение на работодавачи, комора и/или кластер.

 

Услови за квалификуваност:

Кандидатите треба да ги исполнуваат следниве барања:

1. Да се државјани на Република Македонија;

2. Да имаат претходно искуство во областа на БЗР;

3. Не смеат да бидат предмет на законски санкции;

 

Краен рок и начин на пријавување:

За повеќе информации и начин на пријавување, сите заинтересираните кандидати треба да ни се обратат на следнава и-мејл адреса: rabotodavaci@gmail.com; Крајниот рок за поднесување на пријави е Петок, 9-ти Ноември 2018 година, до 16 часот.

 

Дополнителни информации:

1. Евалуционата комисија која е формирана од канцеларијата на проектот го задржува правото да ја прифати или одбие која било пријава.

2. Одбраните кандидати ќе бидат контактирани од канцеларијата на проектот и ќе добијат детални информации за обуката.

3. За учесниците кои доаѓаат надвор од Скопје ќе биде обезбеден полн пансион и ќе бидат покриени патни трошоци во висина на повратен автобуски билет.

 

 

Во очекување сме на вашите пријави.

 

Со Почит,

Тимот на ОРМ