Потпишани се спогодбите за продолжување на КД за текстилната и кожарскo чевларската индустрија во ОРМ и ССМ

Потпишани се спогодбите за продолжување на КД за текстилната и кожарскo чевларската индустрија во ОРМ и ССМ

Потпишани се спогодбите за продолжување на КД за текстилната и кожарскo чевларската индустрија во ОРМ и ССМ
декември 28, 2021

Во петокот,  Организацијата на работодавачи на Македонија  и Сојузот на синдикатите на Македонија  потпишаа две спогодби, со кои се продолжува важноста на колективните договори за текстил, кожа и чевли.

Спогодбата за продолжување на Колективниот договор за текстилна индустрија ја потпишаа претседателот на Здружението за текстилна индустрија при Организацијата на работодавачи на Македонија Димитар Поповски и претседателот на  Синдикатот на работниците од текстилната, кожарската и чевларската индустрија Ангелко Ангелковски .

Спогодбата за продолжување на Колективниот договор за кожарската и чевларската индустрија ја потпишаа исто така претседателот на  Здружението за чевларска и кожарска инудстрија при ОРМ , Костадин Барзов и претседателот на СТКЧ Ангелко Ангелковски.

Претседателот на Организациата на работодавачи на Македонија Ангел Димитров и претседателот на ССМ Живко Митревски исто така присуствуваа на потпишувањето.