Потпишан Меморамндум за соработка со Славјански Универзитет „Гаврило Романович Державин“ од Свети Николе

Потпишан Меморамндум за соработка со Славјански Универзитет „Гаврило Романович Державин“ од Свети Николе

декември 28, 2021

Организацијата на работодавачи на Македонија со Меѓународниот  Славјански Универзитет „Гаврило Романович Державин“ во  Свети Николе на 24.11.2014 год. потпишаа  Меморандум за соработка

Со попишувањето на истиот ќе отпочне  поактивна  соработката помеѓу ОРМ и студентите и професорите од  Славјански Универзитет од  Свети Николе во областа на претприемништвото.