Потпишан колективниот договор за енергетика

Потпишан колективниот договор за енергетика

Потпишан колективниот договор за енергетика
декември 28, 2021

 

Задоволство  од потпишувањето на договорот искажа и претседателот на Самостојниот синдикат на работниците од енергетиката Г-дин. Роберт Симоноски, кој истакна дека ова е историски момент кога за првпат со колективен договор се верификуваат правата на работниците во сите енергетски компании во земјава од приватниот сектор и се регулираат односите во енергетиката во време кога тоа е најпотребно за сигурноста на работните места и условите за работа во оваа гранка

Работодавачите и гранковиот синдикат заеднички оценуваат дека со овој чин социјалните партнери недвосмислено покажале дека имаат меѓусебно разбирање и интерес да ги почитуваат и спроведуваат меѓусебните права и обврски, посебно во поглед на условите за работа, платите, надоместоците и заштитата на вработените.