ОРМ УЧЕСТВУВАШЕ ВО РАСПРАВАТА ЗА ЕФЕКТИТЕ ОД РЕФОРМИТЕ ВО СОЦИЈАЛНАТА ПОЛИТИКА

ОРМ УЧЕСТВУВАШЕ ВО РАСПРАВАТА ЗА ЕФЕКТИТЕ ОД РЕФОРМИТЕ ВО СОЦИЈАЛНАТА ПОЛИТИКА

декември 28, 2021

 На заедничката, трета годишна средба на Националниот и локалните економско социјални совети, теми на разгледување беа  најновите анализи за четири значајни
области, како што се ефектите од минималната плата, ефектите од персоналниот данок на доход
и придонесите од плата, проценка на македонскиот пензиски систем и можност за
воспоставување фонд за унапредување на социјалниот дијалог.
Четирите анализи, беа подготвени на барање на социјалните партнери, Организацијата на работодавачи на Македонија(ОРМ) и синдикатите, ССМ и КСС,   во рамки на проектот „Унапредување на социјалниот дијалог“, кој го финансира Европската Унија, а го спроведува
Меѓународната организација на трудот.
Клучната цел на ваквите заеднички состаноци,
 е воспоставување и јакнење на мрежата за соработка и
комуникација меѓу националниот и локалните Економско социјални совети, преку разгледување
различни прашања од опсегот на работа на економско социјалните совети. Во разгледувањето на политиките учествуваа
Министерство за труд и социјална политика, претседателите и членови на  ОРМ,ССМ, КСС,
како и членови на локалните економско социјални совети. Активностите што се спроведуваат во
рамки на проектот „Унапредување на социјалниот дијалог“ се наменети за зајакнување на
капацитетите на Министерството за труд и социјална политика, како и на социјалните
партнери. Со тоа меѓу останатото, овие тела за институционализирање на трипартитниот
социјален дијалог, во која група спаѓаат и националниот и локалните економско социјални
совети, преку воспоставување соработка со стручната јавност, добиваат корисни сознанија и
анализи како основа за дискусија и усогласување на домашното со меѓународното законодавство
и стандардите од областа на трудовото право и регулатива.