Одговор на допис на ОРМ доставен до Владата

Одговор на допис на ОРМ доставен до Владата

Одговор на допис на ОРМ доставен до Владата
декември 28, 2021

 

Почитувани,

 

Во прилог на оваа објава можете да најдете дополнување на заклучокот од страна на Владата, како одговор на дописот од страна на ОРМ (доставен на 27.03.2020 година), во однос на користењето на отсуство на работници кои имаат деца на возраст до 10 години.

 

Со почит,

Извршна канцеларија на ОРМ