Објавен е огласот за доделување национална награда за најдобри општествено одговорни практики на македонските претпријатија за изминатата календарска година

Објавен е огласот за доделување национална награда за најдобри општествено одговорни практики на македонските претпријатија за изминатата календарска година